side-area-logo

Nieuwe arbeidswetgeving per 1 augustus

Op 1 augustus veranderen de arbeidswetten. Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en voorspelbaarder arbeidsvoorwaarden. Deze moeten worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Goed om te weten: werkgevers moeten ervoor zorgen dat in de eerste maand na indiensttreding alle arbeidsvoorwaarden schriftelijk aan de medewerker zijn medegedeeld.

Een paar in het oog springende aanpassingen zijn:

  • Vanuit de wet of cao verplichte scholing komt voor rekening voor de werkgever en wordt beschouwd als werktijd.
  • Oproepkrachten die langer dan een halfjaar in dienst zijn, mogen vragen om meer voorspelbaarheid in hun oproepbaarheid.

Meer werk, maar ook een kans!
Herenvest ziet de nieuwe wetgeving als een verzwaring van de inspanningsverplichting van de ondernemer. Maar: deze verzwaring is tegelijkertijd ook een kans! Want door meer aandacht te vragen voor bijvoorbeeld de pensioenregeling krijgt de medewerker meer waardering voor de werkgever. Door de extra aandacht voor hun pensioen zullen medewerkers ook sneller concrete keuzes maken, wat leidt tot een passend inkomen voor later en het verkrijgen van financiële rust.

Geef het informeren uit handen
De adviseurs van Herenvest hebben alle benodigde expertise in huis. Dagelijks informeren wij medewerkers van bedrijven over hun pensioenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat doen wij online of op kantoor, 1-op-1 of plenair, voor oud en jong en naar grote tevredenheid.

Maak het uzelf makkelijk en schakel de specialisten van Herenvest in. Wij helpen u graag.

Recommend
Share
Tagged in