side-area-logo

Au! De premies voor verzuimverzekeringen stijgen flink in 2019

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld € 230,- per dag.  Om deze financiële pijn te verzachten dan wel geheel op te vangen is de verzuimverzekering in het leven geroepen. Met een verzuimverzekering is loondoorbetaling van zieke werknemers afgedekt. Maar let op: de premies stijgen flink in 2019.

Premiestijging, hoezo?

Er zijn twee redenen aan te wijzen voor de op handen zijnde premiestijging:

1.     Wettelijke ontwikkelingen
De verhoging van de AOW-leeftijd en het terugbrengen van de maximale WW-duur zorgen voor langere uitkeringsperioden en vragen om meer en hogere vergoedingen.

2.     Toename verzuim(duur)
In tijden van economische groei melden werknemers zich gemakkelijker ziek. Tel daar de griepepidemie van 2018 bij op en de verklaring voor een fikse verhoging ligt al op tafel.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben geleid tot een grote toename van schade-uitkeringen. En hierdoor dekken de premie-inkomsten de uitkeringen niet meer afdoende. Het maakt premiestijgingen onvermijdelijk.

Wat dit betekent dit voor u als ondernemer?

Herenvest verwacht een premiestijging van 15-30%. Deze geldt voor praktisch elke verzuimverzekering. Ondernemers met een hoge schadelast kunnen een nog grotere stijging verwachten. Wij verzorgen voor onze relaties een benchmark om de voorstellen 2019 te toetsen met andere aanbieders. Op het moment dat een andere aanbieder een beter voorstel uitbrengt, adviseren wij onze relaties om de overstap te maken. Klakkeloos accepteren van een verhoging is voor ons uiteraard geen optie!

Wilt u meer informatie over verzuimverzekeringen of -heel specifiek- de verwachte verhogingen?

Ronald Visscher via 023 5112226
Koen Smit via 023 5112217
Marc Vermeulen via 023 5112216