side-area-logo

Be safe!

Bij bedrijfsrisico’s denken wij al snel aan het werken met gevaarlijke apparatuur of stoffen, maar ook op de kantoorvloer liggen bedrijfsrisico’s op de loer. Denk aan losliggende snoeren, ramen die helemaal open kunnen, vluchtroutes die niet toegankelijk zijn voor mindervaliden. Wat als er plotseling een ongeluk binnen uw bedrijf gebeurt? Heeft u grip op de risico’s? Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie krijgt u inzicht in alle mogelijke risico’s die met de activiteiten van uw bedrijf gepaard gaan. Een RI&E geeft niet alleen grip en een veilig gevoel, het is bovendien voor het gros van de Nederlandse bedrijven verplicht vanuit de Arbowet.

Voor wie is de RI&E?
Heeft u personeel in dienst? Dan bent u volgens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen voor uw organisatie. Oók wanneer u voornamelijk gebruik maakt van de diensten van uitzendkrachten, stagiaires, zzp’ers en vrijwilligers. Het ontbreken van een RI&E kan een flinke boete opleveren en bovendien effect hebben op de uitkering bij een eventuele schadeclaim van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Interessant feitje: nieuwe medewerkers lopen acht keer meer risico betrokken te raken bij een bedrijfsongeval dan ervaren medewerkers. Nóg een reden om een RI&E op te stellen!

Hoe stelt u een RI&E op?

 1. Inventariseer
  Leg informatie over bedrijfsmiddelen, activiteiten en gevaarlijke stoffen digitaal vast
 2. Evalueer
  Rangschik de risico’s op impact
 3. Plan van aanpak
  Bepaal welke maatregelen nodig zijn en onderneem actie
 4. Toets
  In de meeste gevallen verplicht de wet bedrijven de RI&E (jaarlijks!) te laten toetsen door een gecertificeerde partij

Wilt u een second opinion inzake de reeds aanwezige RI&E of een gratis intake voor een RI&E? Wij brengen u graag in contact met een van onze ervaren partners.

Recommend
Share
Tagged in