side-area-logo

Bestuurder, bescherm uw privévermogen

Bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder? Weet dan dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de gevolgen van het verkeerd uitpakken van de beslissingen die u neemt.

Manage uw aansprakelijkheid
Wanneer u wordt aangesteld als bestuurder staat u vast niet meteen stil bij aansprakelijkheidskwesties. Maar wanneer een actie onder uw bestuur verkeerd uitpakt, dan kunnen de kosten -als gevolg van deze actie, maar ook die voor het verweer- flink oplopen. Dat geldt voor beslissingen die u zelf neemt, maar ook voor beslissingen van medebestuurders. Anders gezegd: elke persoon kan afzonderlijk worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze veroorzaakt door een medebestuurder. Ook uw privévermogen kan dus worden aangesproken.

Voorkom financiële kopzorgen
Bovenstaande geldt voor bestuurders van een onderneming, maar ook voor bestuurders van een vereniging of stichting. Reden genoeg te overwegen dit risico af te dekken. De premies voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn de laatste jaren flink gedaald. Voor een onderneming, vereniging of stichting met een balanstotaal tot vijf miljoen euro bedraagt de premie bij een verzekerd bedrag van één miljoen euro ongeveer € 375,- per jaar. Daarvoor hoeft u het dus niet te laten.

Meer informatie over het verzekeren van aansprakelijkheid? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Recommend
Share
Tagged in