side-area-logo

Brandoorzaak nummer één in het MKB? Menselijk handelen!

Menselijke fouten blijken de belangrijkste brandoorzaak te zijn bij bedrijven in het MKB. Daarmee vormt het een van de grootste bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit.

Dat blijkt uit onderzoek. In het kader van de Nationale Brandpreventieweken werden de brandoorzaken bij bedrijven geanalyseerd. Met de ‘Top 10 brandoorzaken bij bedrijven’ worden de ondernemers gewezen op de impact van een bedrijfsbrand en het belang van preventiemaatregelen. Door brandschade liggen veel bedrijven stil en uiteindelijk gaat zelfs de helft van deze bedrijven failliet.

Menselijk handelen

Uw medewerker veroorzaakt brand door onjuist gebruik van een machine. Dit kan door onzorgvuldig handelen van de medewerker, maar ook doordat de instructie niet volledig was. Het belang van preventie komt hier meteen om de hoek kijken.

Hetzelfde geldt voor het niet correct omgaan met brandbare stoffen. Of in het magazijn tegen een elektriciteitsvoorziening aanrijden. Dit kan gebeuren doordat uw medewerker even niet oplet. Maar misschien hadden preventiemaatregelen de schade ook kunnen voorkomen.

Elektra

Elektra staat op de tweede plaats in de lijst. Brand ontstaat door kortsluiting in een verouderde stoppenkast, beschadigde opladers of dat apparatuur onnodig aan blijft staan.

Vergeet de buren niet

Want hoe voorzichtig u als ondernemer ook bent, u bent altijd afhankelijk van andere mensen en factoren om u heen.
Wat namelijk verder opvalt in de lijst is dat veel branden ontstaan door externe factoren. Zoals brand bij de buren, blikseminslag of inbraak.

Preventiemaatregelen

Bij Herenvest houden we u graag scherp op risico’s én preventie. Neem preventiemaatregelen daarom serieus en probeer brand zoveel mogelijk te voorkomen. Bij uw eigen bedrijf uiteraard, maar kijk ook verder dan uw eigen pand. Bespreek mogelijke risico’s met ondernemers op hetzelfde terrein. Stel samen met een preventiemedewerker een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op. Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving: voor uw medewerkers en daarmee ook voor uw onderneming.

Onze adviseurs helpen u daar graag bij:

Ronald Visscher 023 5112226
Marc Vermeulen 023 5112216
Koen Smit 023 5112217