side-area-logo

Coronavirus – update voor ondernemers 19 maart 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 besloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen.

Momenteel wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Een van de volgende situaties kan op u van toepassing zijn:

  1. U heeft een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen: voor u geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de wtv (werktijdverkorting) met de mogelijkheid om gebruik te maken van die nieuwe regeling.
  2. Uw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: u kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag indienen.
  3. U heeft een aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat ontvangt u opnieuw van ons bericht over de aan te leveren aanvullende gegevens.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met drie maanden worden verlengd.

Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Ook in deze periode staan wij voor u klaar.

Recommend
Share
Tagged in