side-area-logo

Coronavirus – wat kunt u als ondernemer doen?

Via de media worden wij allemaal op de hoogte gehouden over de verspreiding van dit virus en de preventiemaatregelen die worden genomen.

 Welke maatregelen kunt u als ondernemer nemen?

Bedrijfscontinuïteit
Sommige ondernemingen hebben productiefaciliteiten, leveranciers of klanten in één van de risicogebieden waar het coronavirus heerst.

Een groot aantal bedrijven in die gebieden heeft, al dan niet op last van de overheid, de werkzaamheden stilgelegd en vindt er geen of beperkt transport plaats. Dit zorgt ervoor dat u uw goederenstroom niet of slechts gedeeltelijk ontvangt waardoor uw eigen productie stil komt te liggen of vertraging oploopt.

Het is dus erg belangrijk uw gehele supply chain goed in kaart te hebben met de bijbehorende risico’s met het oog op het coronavirus. Het spreiden van leveranciers wat locatie betreft is essentieel om uw continuïteit te garanderen indien u afhankelijk bent van leveringen uit risicogebieden.

Als ondernemer kunt u het virus niet bestrijden, maar wel scenario’s maken voor de eventuele gevolgen. Denkt u hierbij aan: preventiemaatregelen, logistieke gevolgen en communicatie.

Preventiemaatregelen

Personeel
Een goede gezondheid van uw personeel is zeer belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming.
Staan er binnenkort zakenreizen gepland? Houdt u dan de reisadviezen van de overheid in de gaten. En volg het advies van de RIVM, WHO of Buitenlandse Zaken.

Informeer ook bij uw medewerkers waar zij recent op vakantie zijn geweest of waar de reis binnenkort naartoe gaat. Zo heeft u mogelijke besmettingsrisico’s sneller in beeld.
Adviseer uw medewerkers om bij klachten zoals koorts, hoesten en luchtwegklachten, telefonisch contact op te nemen met de huisarts of lokale GGD. Dit zijn de professionals die weten welke maatregelen genomen moeten worden.

Maar vraag ook aan uw medewerkers om dit bij u te melden! En in het geval dat er zich een verhoogd risico voordoet, vergeet dan niet om uw arbodienst te informeren.

Lokale en overheidsmaatregelen
Op dit moment sluiten ondernemingen preventief tijdelijk de deuren. Om te ontsmetten, het risico in kaart te brengen, of een mogelijke besmetting te onderzoeken. Evenementen worden afgelast of gaan in aangepaste vorm door. De verwachting is dat deze maatregelen de komende maanden verder worden uitgebreid.

Verzekeringen

Zorgverzekering
De basiszorgverzekering in Nederland voorziet in vergoeding van de kosten welke een medewerker moet maken indien er sprake is van een besmetting. Preventieve kosten, zoals de aanschaf van mondkapjes of desinfecterende gel, vallen niet onder de zorgverzekering. En vaccinatie is nog niet mogelijk.

Wordt de medewerker ziek in het buitenland dan biedt de noodzakelijke medische behandeling via de zorgverzekering dekking, maar die kan beperkt zijn. De basisverzekering vergoedt namelijk maximaal de kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. In een aanvullende verzekering of in een reisverzekering is het mogelijk om 100% van de buitenlandse medische kosten te verzekeren.

Zakenreisverzekering
Heeft u een zakenreis geboekt via een reisorganisatie en de reis wordt geannuleerd vanwege een negatief reisadvies, dan krijgt u als werkgever meestal al het geld terug of wordt de reis omgeboekt. Wij adviseren u hierover te laten informeren door de reisorganisatie.

Indien u of uw medewerker de reis zelf heeft geboekt, kunt u geen aanspraak maken op uw zakenreisverzekering. Als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten dan is het afhankelijk van de gekozen dekking of u aanspraak kunt maken op een schade-uitkering. Ook hier is ons advies: laat u tijdig informeren.

Brand- en Bedrijfsschadeverzekering
De basis van deze verzekering is het dekken van zogenaamde materiële schade. De mogelijke schade, zoals terugval in de brutowinst, veroorzaakt door de effecten van het coronavirus valt hier dus niet onder.

De mogelijkheid is aanwezig dat u aansprakelijkheid claims ontvangt van derden in verband met het vertraagd leveren of niet leveren van diensten. Ook hiervoor geldt dat dit niet valt onder het criterium van materiële schade en/of letsel.

Uiteraard staan wij ook nu voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en daar waar mogelijk u te helpen bij het in kaart brengen van risico’s en deze te beperken.

 

Recommend
Share
Tagged in