side-area-logo

De invloed van ouderschapsverlof op (nabestaanden)pensioen

Op dit moment krijgen medewerkers hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Daar komt vanaf 2 augustus verandering in. Ouders krijgen vanaf genoemde datum gedurende negen van de zesentwintig verlofweken een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het maximum dagloon. Dit betaalde verlof is specifiek bedoeld voor de zorg in het eerste levensjaar van het kind. Het kabinet wil hiermee de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt stimuleren en maakt tegelijkertijd de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker. Goed nieuws dus. Maar let op: de verlofregeling heeft mogelijk invloed op het (nabestaanden)pensioen van uw medewerkers. 

Het totale recht op ouderschapsverlof is 26 weken. Negen weken hiervan zijn vanaf 2 augustus dus betaald. Tenminste, wanneer uw medewerker ze in het eerste levensjaar opneemt. Doet uw medewerker dat niet? Dan mag de ongebruikte tijd worden opgeteld bij het deel onbetaald verlof dat men tot het negende levensjaar van het kind mag inzetten. Goed om te weten: deze regeling geldt ook voor pleeg-, stief- en adoptiekinderen.

Ouderschapsverlof en pensioen
Bij betaald ouderschapsverlof bouwen uw medewerkers doorgaans gewoon pensioen op. Maken zij ook gebruik van onbetaald ouderschapsverlof? Meestal wordt de pensioenopbouw dan gepauzeerd op basis van de bestaande afspraken bij onbetaald verlof. Ons advies is echter om in deze situatie de opbouw ongewijzigd te laten doorlopen. Zo verkleinen wij ook de pensioenkloof.

Wilt u weten wat voor uw organisatie en medewerkers van toepassing is? Neem even contact op met Herenvest.

Gevolgen voor nabestaandenpensioen
Gebruik maken van de ouderschapsverlofregeling kan ook invloed hebben op de uitkering die partners ontvangen wanneer uw medewerker voor de pensioendatum komt te overlijden. Voor de eerste achttien maanden na de geboorte van het kind geldt echter een uitzondering. Neemt uw medewerker in deze periode verlof op? Dan verandert er niets aan het nabestaandenpensioen. Neemt uw medewerker anderhalf jaar na de geboorte verlof op? Zorg er dan voor dat uw medewerkers zich laten informeren over de gevolgen voor de nabestaandenregeling.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Recommend
Share
Tagged in