side-area-logo

De MKB verzuim-ontzorgverzekering: nog steeds een groot vraagteken

Hoe dat komt? Verzekeraars geven tot op heden maar mondjesmaat informatie over de verzekering. Bovendien is deze minimale info vrijwel alleen gericht op de adviseurs, het grootste deel van de ondernemers weet nog van niets. Sterker nog, sommige ondernemers zijn zelfs niet op de hoogte van het feit dat de beoogde wijziging van de loondoorbetalingsregeling van twee naar één jaar volledig van de baan is.

Aan het woord is Marc Vermeulen, partner en riskmanager bij Herenvest.

‘De overheid heeft in 2017 een convenant gesloten waarin staat dat de verzuimlasten, de regeldruk en het risico -op bijvoorbeeld een loonsanctie bij onvoldoende inspanning ten behoeve van re-integratie- voor MKB’ers moeten dalen. Daarom is de MKB verzuim-ontzorgverzekering in het leven geroepen. Om dit mede te kunnen bekostigen heeft de overheid een subsidie van 450 miljoen euro ter beschikking gesteld. Maar er zijn nog veel vraagtekens. ’

All-in pakket
‘Op dit moment kiezen veel ondernemers voor een vrij minimalistisch verrichtingenpakket van € 20,- tot € 30,- per medewerker per jaar waarin ze feitelijk alleen toegang krijgen tot een geautomatiseerd verzuimsysteem en een bedrijfsarts. Voor de acties die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter moeten ze apart betalen. Het is ook mogelijk een uitgebreider pakket te kiezen waarbij de kosten tussen de € 100,– en € 140,– per medewerker per jaar liggen, maar ook in dit pakket worden de kostbaarste elementen van Wet verbetering poortwachter niet gedekt. En een all-in pakket, dat is er simpelweg niet. Nóg niet moet ik zeggen. Want met de MKB verzuim-ontzorgverzekering worden alle kosten die op verzoek van de verzekeraar worden gemaakt vergoed door de verzekeraar.’

Advies casemanager opvolgen
‘Op dit moment heb je als ondernemer nog te maken met twee partijen: de verzuimverzekeraar en de arbodienst. In de MKB verzuim-ontzorgregeling loopt de verzekering gelijk met de verzuimbegeleiding. Er is sprake van slechts één partij die zorgt voor uitbetaling van loon bij ziekte én zorgdraagt voor alle inspanningen inzake verzuimbegeleiding en re-integratie. Het belang blijft onveranderd: de werknemer zo snel mogelijk terug in het arbeidsproces. Op het moment dat er langdurig verzuim dreigt, wordt er door de MKB verzuim-ontzorgverzekeraar of gekoppelde arbodienst een casemanager aangewezen die de regie over de re-integratie voert. Goed om te weten: de werkgever is verplicht alle door deze casemanager  en de bedrijfsarts gegeven adviezen op te volgen. Doet hij dat niet, dan kan er alsnog een loonsanctie volgen.’

In 2020 meer duidelijkheid
‘Resume: een werkgever is nog steeds vrij om te kiezen voor een traditionele verzekering en te blijven werken met zijn eigen arbodienst. Sterker nog, omdat slechts enkele verzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt, valt er nu nog weinig te kiezen. Mijn verwachting is dat we in 2020 antwoord kunnen geven op de vraag of de MKB verzuim-ontzorgverzekering dé oplossing wordt voor het MKB-bedrijf. We houden u op de hoogte!’

 

 

Recommend
Share
Tagged in