side-area-logo

De onstuimige wereld van autoverzekeringen

Autoverzekeringen zijn al jaren verliesgevend. Hoewel het aantal aanrijdingen flink afneemt, stijgt het claimbedrag per ongeval significant. Dezelfde trend zien we ook bij schades door diefstal, inbraak en brand. Hoe dat kan? Voertuigen en de daarin bevestigde apparatuur worden steeds geavanceerder (en duurder) en die ontwikkeling zet onverminderd door.

Rode cijfers
Verzekeraars leggen geld toe op hun autoverzekeringen. Volgens het rapport Moving forward in mobility van CED schrijven schadeverzekeraars rode cijfers op motorrijtuigenverzekeringen. Tegenover elke euro premie staat gemiddeld € 1,09 aan schade en bedrijfskosten. En hoewel verzekeraars de focus leggen op het voorkomen van schade en alles uit de kast trekken om bedrijfskosten te beheersen, kunnen premiestijgingen niet uitblijven.

Autonome voertuigen
En dan hebben we het nog niet over de toekomst van het autorijden. Welke invloed heeft de ontwikkeling van de autonome auto op onze premies? Zelfrijdende auto’s minimaliseren de kans op aanrijdingen, deelname aan het verkeer zal door de opmars van deze auto’s veiliger worden. De mens blijft echter een risicofactor. Dan doelen we niet alleen op de bestuurder van de autonome auto die alsnog het roer overneemt, ook voetgangers, fietsers en andere weggebruikers hebben een niet te automatiseren rol.

Wie krijgt de schuld?
Ontwikkelingen als de autonome auto hebben grote invloed op de aansprakelijkheidsvraag. Er is volop onderzoek naar directe verzekeringen waarin een verzekerde de schade bij zijn eigen verzekeraar claimt, maar ook naar de aansprakelijkheid van de autofabrikant. Want wie betaalt er wanneer er een ongeval plaatsvindt als gevolg van haperende software?

Welke invloed deze ontwikkelingen hebben op onze premies? Dat is op dit moment nog koffiedik kijken. Maar dat er over niet al te lange tijd een kant-en-klaar product op de plank moet liggen, is helder als glas. Herenvest houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten. We houden u op de hoogte!

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons of maak heel eenvoudig een belafspraak en we bellen u terug!

Recommend
Share
Tagged in