side-area-logo

De wet WIEG en vergoeding affectieschade

Waar kersverse moeders al jaren kunnen rekenen op een totaal van zestien weken betaald verlof, komen partners er bekaaid vanaf. Twee dagen krijgen ze. Maar dat gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2019 is WIEG van kracht. Diezelfde dag treedt ook de Wet vergoeding affectieschade in werking. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

WIEG

  • Deze Wet Invoering Extra Geboorteverlof verlengt het huidige tweedaagse verlof met drie extra dagen. Dit geboorteverlof moet binnen de eerste vier weken na de geboorte worden opgenomen.
  • In 2020 wordt bovenstaand geboorteverlof extra uitgebreid. Vanaf juli van dat jaar kunnen partners in de eerste zes maanden na de geboorte van hun zoon of dochter nog eens vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Deze vijf weken komen voor rekening van het UWV (de partners kunnen rekenen op een uitkering van 70% van hun loon), werkgevers hoeven in deze periode geen salaris te betalen.

De invoering van WIEG heeft ook gevolgen voor het ouderschaps-, adoptie- en pleegzorgverlof. Meer weten? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlofregelingen

Wet vergoeding affectieschade

  • Wanneer uw onderneming aansprakelijk is voor een situatie waarin een persoon blijvend letsel oploopt of komt te overlijden, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, kunnen de naasten van deze persoon gebruik maken van deze nieuwe wet. De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. De vergoedingen lopen uiteen van € 12.500 tot € 20.000. De verwachting is dat deze wet effect gaat hebben op de premie van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer informatie over deze nieuwe wetten? En inzicht krijgen in de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Onze adviseurs staan voor u klaar:

Ronald Visscher 023-5112226
Marc Vermeulen 023-5112216
Koen Smit  023-5112217