side-area-logo

Dicht die container! Voorkom containerbranden en andere ellende

Afval- en containerbranden zijn jaarlijks goed voor een schadebedrag van zo’n twintig miljoen euro. Voor het Verbond van Verzekeraars reden genoeg om haar clientèle, net als in 2015, te wijzen op preventiemaatregelen. De zogeheten Deurhangercampagne ging deze zomer de tweede ronde in.

Voorkom onveilige omstandigheden

Dat onveilige omstandigheden te allen tijde moeten worden voorkomen, is een open deur. De in 2014 aangescherpte Bedrijfsregeling Brandregres is een extra zet in de rug om de buitenboel nog eens stevig te controleren. Met deze regeling hebben verzekeraars, wanneer er sprake blijkt te zijn van onzorgvuldig handelen, namelijk de mogelijkheid eventuele schade van brand te verhalen op de verzekerde zelf. Onder onzorgvuldig handelen vallen het niet goed afsluiten van tegen een gevel gepositioneerde containers met brandbaar materiaal en het onbeheerd achterlaten van stapels pallets, autobanden en verpakkingsmateriaal.

Link naar preventietips

Bij de constatering van een onveilige situatie hingen risicodeskundigen van het Verbond in de zomermaanden van dit jaar een deurhanger aan de voordeur van betreffende ondernemer. Laatstgenoemde werd hiermee letterlijk geattendeerd op preventiemogelijkheden: de deurhanger toonde een link welke verwijst naar checklistbrand.nl/containerbrand, een website vol preventietips voor ondernemers.

Wilt u meer informatie over deze Bedrijfsregeling Brandregres of zoekt u informatie inzake preventie? Onze adviseurs staan voor u klaar:

Ronald Visscher 023 5112226
Marc Vermeulen 023 5112216
Koen Smit 023 5112217