side-area-logo

Het belang van een vaste taxatie

Als ondernemer in hart en nieren bent u zich ongetwijfeld continu bewust van de risico’s voor uw bedrijf. Voorvallen als diefstal, fikse waterschade of brand: u zit er nooit op te wachten. Als het goed is, heeft u ook voldoende preventiemaatregelen genomen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Maar denkt u hierbij ook aan een vaste taxatie van de te verzekeren inventaris, de machines of gebouwen?

Een vaste taxatie is van groot belang om de te verzekeren waarde vast te stellen. Zo’n taxatie voorkomt onderverzekering (waardoor u geen financieel risico loopt) en oververzekering (waarbij u onnodig veel premie over de verzekerde som betaalt).

Geen discussie

Een ander voordeel van een vaste taxatie is dat er bij schade geen discussie ontstaat over het uit te keren bedrag. In het Burgerlijk Wetboek (Artikel 7:960) is namelijk vastgelegd dat de verzekeraar bij schade verplicht is om de taxatiewaarde uit te keren. U kunt het taxatierapport koppelen aan een verzekering. De verzekeraar mag bij een schade-uitkering nooit afwijken van de taxatiewaarde. Let wel op: laat ook regelmatig een hertaxatie plaatsvinden. De waarde van het verzekerde object kan namelijk sterk toe- of juist afnemen. Houd ook de geldigheidsduur van de (her)taxatie in de gaten en geef investeringen tijdig door.

Achter de wolken schijnt de zon

Onze collega Marc Vermeulen kwam kortgeleden maar weer eens achter het belang van een vaste taxatie. Een van zijn relaties had schade aan een zonneluifel. De expert had deze schade – terecht – vastgesteld op basis van dagwaarde omdat het scherm al enigszins verouderd was. Nadat Marc de verzekeraar attent maakte op de taxatie die aangetekend was op de polis, werd er bijna € 2.400,- aanvullend uitgekeerd. Fijn: voor dit bedrag kan de relatie de zonwering volledig laten vervangen door een nieuw exemplaar.

De kosten voor zo’n taxatie zijn relatief laag. De voordelen in geval van schade? Van onschatbare waarde. Onze adviseurs helpen u graag:

Ronald Visscher 023 5112226
Marc Vermeulen 023 5112216
Koen Smit 023 5112217