side-area-logo

Het levenstestament: u bepaalt, ook als het tegenzit

Met een levenstestament draait uw onderneming door, ook wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent de zaken zelf te regelen. In deze uitgebreide volmacht wijst u de persoon (of personen) aan die uw belangen behartigt tijdens uw afwezigheid. Zo houdt u te allen tijde de regie en, niet minder belangrijk, is de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd.

Wat als?

Het is voor een ondernemer zelf, maar ook voor de medewerkers, belangrijk vast te leggen welke wensen de ondernemer heeft wanneer hij of zij niet meer in staat is de bedrijfsbelangen te behartigen. Wie wordt de gevolmachtigde persoon? Wat als deze persoon op dat moment niet in staat is het bedrijf te leiden, wie is dan nummer 2? Aan wie legt de gevolmachtigde verantwoording af? Wie is de toezichthouder? Wie krijgt toegang tot de e-mailaccounts van de afwezige ondernemer? Antwoorden op deze vragen kunnen worden vastgelegd in het levenstestament.

Behoud zeggenschap, ook als het tegenzit

Zonder levenstestament is de familie verantwoordelijk voor het aanstellen van een mentor of bewindvoerder. De ondernemer zelf heeft in die situatie geen invloed op de benoeming. Met een levenstestament voorkomt u onduidelijkheid en houdt u de regie. Een levenstestament wordt vastgelegd in een notariële actie en geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister.

Zoekt u een sparringpartner inzake het levenstestament? Neem contact op met onze financiële planner:

Cees Kraakman                023 5112210

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons of maak heel eenvoudig een belafspraak en we bellen u terug!

Recommend
Share
Tagged in