side-area-logo

Het nieuwe pensioenstelsel: de kogel is nu definitief door de kerk

Het Nederlands pensioenstelsel wordt al jaren als een van de beste ter wereld beoordeeld. En dat willen we graag zo houden. Maar omdat we steeds ouder worden en regelmatiger van baan verwisselen, moest het pensioenstelsel wel opnieuw onder de loep. En de kogel is door de kerk: in juni 2020 hebben het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties hun handtekening gezet onder het principeakkoord voor het vernieuwde pensioenstelsel.  

Hoe staan we er voor?
In de wet staat nu nog dat de AOW-leeftijd na 2021 één-op-één omhoog gaat met de stijging van de levensverwachting, dat is met dit nieuwe pensioenstelsel van de baan. Het nieuwe stelsel wordt flexibeler en persoonlijker, er komen speciale afspraken voor mensen met zware beroepen en er geldt straks een verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Daarnaast mogen we ook na de pensioendatum doorbeleggen.

De zogenoemde vlakke premie geldt alleen voor nieuwe medewerkers. Dat betekent dat werkgevers vanaf 1 januari 2022 minimaal twee premieregelingen naast elkaar moeten voeren: één voor nieuwe en één voor bestaande medewerkers of dat de oude regeling moet worden aangepast.

Een aantal zaken uitgelicht

  • Pensioenopbouw
    De standaard van leeftijdsafhankelijke premies komt te vervallen. Eén vaste gelijke premie voor alle leeftijden wordt de norm. De nieuwe vaste premie zal naar verwachting fiscaal gemaximaliseerd worden op 33%.
  • Uitkering na overlijden
    In het nieuwe stelsel kan het gezin rekenen op een levenslange uitkering van de helft van het salaris. Er kan gekozen worden voor een paar jaar een hogere uitkering en daarna een lagere of andersom. Tot maximaal een jaarsalaris gedurende een beperkte periode.
  • Pensioenuitkering
    Werknemers mogen ervoor kiezen om op pensioendatum maximaal 10% van de waarde van het totale pensioenkapitaal in een keer te laten uitkeren.

Nog niet alle details van het nieuwe akkoord zijn uitgewerkt. Naar verwachting weten we na de zomer van de hoed en de rand. Dan zullen we ook de veranderingen voor uw organisatie in kaart brengen. Tot dan!

Recommend
Share
Tagged in