In de pijplijn: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

In 2017 werden plannen gelanceerd om de wettelijke verplichting van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar één jaar. En dan met name voor de kleine werkgevers. Dit plan is van de baan. In de kamerbrief van 20 december presenteerde minister Koolmees het alternatief: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Professionele ondersteuning in re-integratie

Deze speciale verzekering biedt de ondernemers professionele ondersteuning bij het re-integratietraject. Er wordt duidelijkheid verschaft over het te volgen traject waarmee onzekerheden (doe ik het wel goed) worden weggenomen. De intentie is om deze verzekering per 1 januari 2020 aan te bieden. De huidige verzuimverzekeringen blijven gewoon bestaan. Er wordt nog onderzocht of er een financiële tegemoetkoming in de vorm van een premiekorting kan worden verstrekt aan kleine werkgevers.

Bedrijfsarts wordt leidend

Een jaar later wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. Dit betekent dat het UWV dit advies moet volgen en niet zelf kan bepalen of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest. Een belangrijke stap in het wegnemen van onzekerheden bij de werkgever en werknemer.

U als ondernemer bent geen ondernemer geworden om zich bezig te houden met re-integratie. Wanneer deze plannen van minister Koolmees doorgang vinden, wordt u in ieder geval ontzorgd en houdt u tijd over om te doen waar u goed in bent: ondernemen. En daar helpen we graag bij.

Wij houden de ontwikkeling van deze nieuwe verzekering voor u in de gaten. Mocht u vragen hebben, onze adviseurs staan voor u klaar:

Ronald Visscher 023 5112226
Koen Smit 023 5112217
Marc Vermeulen 023 5112216