side-area-logo

Inbraakpreventie van uw bedrijf

Vrijwel iedere verzekeraar kent een beveiligingsclausule waaraan ondernemers slechts gedeeltelijk voldoen. Er wordt dan een elektronisch alarm geplaatst waarbij een certificaat door het beveiligingsbedrijf afgegeven wordt. Vaak wordt hierbij echter niet naar de bouwkundige beveiliging gekeken. Dit geeft ondernemers onterecht het vertrouwen te voldoen aan de preventie-eisen van de verzekeraar en hiermee verzekerd te zijn van dekking bij inbraakschade.

Hoe aantrekkelijk is mijn pand?
We benadrukken hier nogmaals de term onterecht. Wanneer bij eventuele schade blijkt dat er niet is voldaan aan de verplichtingen uit de overeengekomen clausule, kan het zijn dat deze schade niet wordt vergoed of dat er een verhoogd eigen risico van toepassing is. Situaties als deze zijn te voorkomen door het inbraakrisico van uw bedrijfspanden te bepalen aan de hand van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Met deze methode wordt bepaald aan welke beveiligingsklasse uw pand dient te voldoen. Belangrijke maatstaf hierbij is de aanwezigheid van attractieve zaken.

Beveiligingsmaatregelen
De aantrekkelijkheid én de waarde van de goederen samen, bepalen de risicoklasse van uw bedrijf. Vervolgens stelt het beveiligingsbedrijf op basis van het inbraakrisico vast welke combinatie van beveiligingsmaatregelen het meest geschikt is. Deze maatregelen kunnen worden ingedeeld op drie niveaus:

  • Organisatorisch – sluit ramen en deuren bij vertrek
  • Bouwkundig – zorg voor goed hang- en sluitwerk
  • Elektronisch – installeer een inbraakalarminstallatie of toegangscontrolesysteem

Op het moment dat de beveiliging op het juiste niveau is aangebracht en een certificaat is afgegeven, voldoet u aan de door uw verzekeraar gestelde eisen.

Zorg voor bewijs
Er komen situaties voor waarin verzekeraars om opleveringsbewijzen of veiligheidscertificaten vragen. Uit het opleveringsbewijs of certificaat moeten de geconstateerde risicoklasse, de uitgevoerde risicoklasse en de niveaus van de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen blijken. Let hierop bij de uitgifte van het certificaat door de beveiliger

Recommend
Share
Tagged in