side-area-logo

Inkomende milieuschade, zoek dekking!

Zondag 29 oktober 2017. Er breekt een enorme brand uit in een oud veilinggebouw in Nieuwegein. Het dak vat vlam, en dit blijkt grotendeels te bestaan uit oude platen met asbest. De wind voert de asbestdeeltjes mee. Ze komen terecht bij ondernemers in de wijde omtrek.

Een inkomende milieuverontreiniging noemen we dat, veroorzaakt door een partij die waarschijnlijk de opruimkosten niet kan dragen. Deze kosten kunnen oplopen tot enorme hoogten. En zolang er nog asbest op uw terrein ligt, kan dit niet worden vrijgegeven. Met alle financiële gevolgen van dien…

Schade beperken

Hoe erg deze gebeurtenis ook is, onze relaties op het industrieterrein waren gelukkig wel verzekerd tegen schade als gevolg van inkomende milieuverontreiniging. Dankzij deze dekking kon de sanering van hun terrein meteen beginnen en bleef de gevolgschade beperkt.

Lage premie

Toch bracht deze brand aan het licht dat er nog steeds ondernemers zijn die milieuschade niet hebben meeverzekerd. Terwijl de premie van deze dekking erg laag is, kunnen de kosten van een gedwongen sanering enorm zijn – nog los van de verliezen door het stilvallen van de onderneming.

Zorg dat ’t verzekerd is

Wij raden dan ook iedere ondernemer aan om inkomende milieuschade mee te verzekeren. Graag voorzien we u van een goed advies over dit risico en aansluitende verzekeringen. Neem hiervoor contact op met Marc Vermeulen: 023 5112216, Koen Smit: 023-5112217 of Ronald Visscher 023-5112226.