side-area-logo

Later pensioen, grote impact op werkgevers

Wat we tien jaar geleden al vermoedden wordt steeds duidelijker: het pensioengebouw zoals we dat kenden is niet langer houdbaar. De levensverwachting stijgt, waardoor er langer pensioen uitgekeerd moet worden. Bovendien groeit het aantal AOW’ers onevenredig hard: van 2,4 miljoen in 2002 tot bijna het dubbele in 2035. Werkenden moeten hier de premies voor opbrengen en dat gaat steeds meer wringen.

Van 67 naar 68

Daarom heeft het kabinet besloten om de wettelijke AOW-leeftijd de komende jaren versneld omhoog te brengen. En om scheefgroei met de AOW te voorkomen, hebben nu ook pensioenuitvoerders besloten om omhoog te gaan: de pensioenrichtleeftijd gaat van 67 naar 68 jaar. Dit is de leeftijd waarop het opgebouwde pensioen tot uitkering komt. De wijziging gaat vanaf 2018 in en hangt nauw samen met allerlei fiscale grenzen.

Vragen voor werkgevers

Mogen pensioenuitvoerders zomaar de richtleeftijd van hun contracten verhogen? Ja. De wijzigingen zijn inmiddels ook formeel vastgelegd in fiscale wet- en regelgeving. En dat gaat gevolgen hebben op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Het heeft direct invloed op de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Zo ontstaan er belangrijke vragen waarop u als werkgever een antwoord wilt:

  • Hoe informeer ik mijn mensen over de aanpassingen?
  • Wat betekent langer doorwerken voor hun pensioenovereenkomst, en voor hun arbeidscontract?
  • Moet de wijziging nog langs de ondernemingsraad?
  • Hoe houd ik mijn mensen vitaal als ze langer moeten doorwerken?
  • Wat betekent dit voor mijn personeelsbestand?
  • Welke financiële gevolgen heeft het voor de pensioenlasten in mijn bedrijf?

Wij helpen u verder

Herenvest heeft voor al deze vragen de nodige expertise in huis en gaat u de komende tijd ondersteunen. Onder leiding van een speciaal voor dit onderwerp aangetrokken projectleider beoordelen we alle pensioencontracten en krijgt u een nauwkeurig advies over wat u als werkgever te doen staat. Daarbij beoordelen we ook de fiscale grenzen en de arbeidsvoorwaardelijke kant van deze wijziging. Zo weten onze klanten precies hoe zij het beste met dit vraagstuk kunnen omgaan. Richting medewerkers en in de bedrijfsvoering.

Nog geen klant van Herenvest en toch benieuwd naar de gevolgen van deze wijziging? Wij ondersteunen u graag! Neem contact op met Lex van Hooijdonk, bij Herenvest projectleider voor ‘Pensioen 68’. Telefoon: 023 5112209, of e-mail: lexvanhooijdonk@herenvest.nl.

Recommend
Share
Tagged in