side-area-logo

Nieuw pensioenstelsel: de onderhandelingen gaan traag

De deadline van 1 april is verstreken. Werkgevers en werknemers staan onder grote druk om snel met voorstellen te komen voor een nieuw pensioenstelsel. De urgentie is hoog, want de arbeidsmarkt is sterk veranderd en mensen hebben tegenwoordig geen baan voor het leven meer. Er moet daarom meer naar persoonlijke, individuele behoeften worden gekeken. 

Over de insteek van de onderhandelingen schreven we al eerder in dit artikel.

Nu de deadline van 1 april is verlopen heeft Minister Koolmees nog bewust geen nieuwe deadline opgelegd. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat de partijen er onder de paraplu van de SER op korte termijn wel uit gaan komen. 

Op het spel staan een nieuw pensioenstelsel voor iedereen, en een pensioen voor zzp’ers. VNO-NCW wil nog niet op de inhoud ingaan. “Het is een complex vraagstuk, waarbij de kans op indexeren, risico op kortingen en de vergrijzing de revue passeren”, aldus de woordvoerder van de werkgeversorganisatie op nu.nl.

Kunnen we u verder helpen rond het toekomstige pensioenstelsel? Neem contact op met Marlies Hensen 023 5112203, Werner Klitsie 023 5112202 of Ramona van Leeuwen 023 5112205.