side-area-logo

Nieuwe pensioenplannen: ruimte voor het individu

Het vorige kabinet heeft er al een begin mee gemaakt, en het nieuwe kabinet Rutte III gaat ermee door: pensioenregelingen meer individueel inkleuren. Tegelijkertijd moeten de verworvenheden van de collectieve opzet overeind blijven. Hoe gaat het nieuwe kabinet dit rijmen? De plannen in drie speerpunten:

1. Afschaffen gelijke premie

Gelijke monniken, gelijke kappen? Bij collectieve bedrijfstakpensioenfondsen gaat dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer op. De zogenaamde ‘doorsneepremie’, waarbij iedereen een zelfde percentage afdraagt, wordt mogelijk omgezet naar een leeftijdsafhankelijk systeem.

2. Meer persoonlijke invloed op collectief contract

In bedrijfstakregelingen moet ook meer ruimte voor het individu komen: het ‘persoonlijk pensioenvermogen’. Elke deelnemer moet kunnen zien welk vermogen hij heeft opgebouwd en daarin aanpassingen kunnen doen om het vermogen minder gevoelig te maken voor renteschommelingen.

3. Meer mogelijkheden voor zzp’ers

Zelfstandigen moeten zich straks makkelijk kunnen aansluiten bij een bestaande regeling. Of aangesloten blijven bij een pensioenregeling waar ze voor hun zelfstandigheid al bij aangesloten waren.

Behalve deze nieuwe plannen, lopen er ook nog twee wetsvoorstellen van het vorige kabinet. We verwachten dat deze volgend jaar in wetgeving worden omgezet.

4. Recht om te shoppen

Shoppen om je opgebouwde pensioenrechten bij een betere partij onder te brengen? Via een nieuw wetsvoorstel moet dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden.

Vooral als een pensioen tot uitkering komt, moet shoppen mogelijk worden. Dit moet de concurrentie tussen pensioenfondsen aanwakkeren. Bij verzekeraars bestaat het shoprecht al.

5. Kleine pensioenen samenvoegen

We schreven hier al eerder over. Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van voortijdig uit te keren. Vooral voor parttimers en mensen die vaak van baan wisselen is dit een uitkomst, zo bouwen ze toch een meer solide pensioen op. Ze besparen bovendien op onevenredig hoge administratiekosten.

Meer weten over de nieuwe pensioenvoorstellen? Bel met Marlies Hensen: 023 5112203.