side-area-logo

NOW en de verzuimverzekering

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is in het leven geroepen om te voorkomen dat werknemers door de Coronacrisis hun baan verliezen. Werkgevers die ten minste 20% omzetverlies over een periode van drie maanden ervaren, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders aan het werk houden. Maar welke gevolgen heeft de vergoeding uit de NOW voor de verzuimverzekering? 

Hier kunnen we duidelijk over zijn: geen enkele. De NOW dient puur een economisch belang. Het is de overheid eraan gelegen zoveel mogelijk mensen, waaronder ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers, aan het werk te houden. De verzuimverzekering biedt op haar beurt zekerheid wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. De Coronacrisis heeft in basis geen invloed op de arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Tenzij uw medewerker besmet wordt met het virus natuurlijk. 

Wanneer ziekmelden?
Ook in de Coronacrisis meldt u een medewerker pas ziek als deze door zijn of haar kwaal niet in staat is om te werken. Oók wanneer betreffende medewerker Coronaverschijnselen vertoont. Heeft een medewerker milde gezondheidsklachten als neusverkoudheid en hoesten en mag hij of zij vanwege de maatregelen niet naar het werk? Dan mag u deze collega dus niet ziek melden. Biedt uw medewerker de mogelijkheid thuis te werken. Is dit niet mogelijk? Doe dan een beroep op de NOW. Wanneer een medewerker besmet is met het Coronavirus en ziek wordt of gebukt gaat onder een andere kwaal en niet in staat is om te werken, kunt u wél gebruik maken van de dekking van uw verzuimverzekering.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij staan voor u klaar!

Recommend
Share
Tagged in