side-area-logo

Ondernemers meer bewust van ICT-risico’s

In 2016 werd 20% van de Nederlandse bedrijven digitaal aangevallen. Gelukkig zien we de aandacht voor cyberrisico’s groeien, ongetwijfeld ook door de berichtgeving in de media. Maar cijfers laten ook zien dat er nog veel meer maatregelen genomen moeten worden…

Vorige week was Den Haag het toneel van de Cyber Security Week. Op 17 locaties kwamen 3.000 bezoekers af om hun kennis te delen rond cyberbeveiliging. En dat is nodig ook, want de methodes waarmee computercriminelen te werk gaan worden steeds geavanceerder. Ook in het MKB nemen de risico’s toe. Zo meldde het CBS dat in 2016 liefst 20% van de bedrijven met meer dan 10 medewerkers een digitale aanval hadden meegemaakt. Bij de helft van deze bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten.

Beveiliging op orde

In een artikel in het FD vorige week kwam naar voren dat veel middelgrote bedrijven hun digitale beveiliging niet op orde heeft. En dat werkt door in de hele keten van leveranciers en afnemers. Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Bijvoorbeeld bij een zzp’er die wordt ingehuurd, en onbedoeld een computervirus verspreidt door uitwisseling van bestanden. In dit artikel van februari wezen we al op risico’s van binnenuit.

Neem het serieus

De bewustwording van de risico’s groeit, maar is nog niet op het niveau waarop het zou moeten zijn. Bij Herenvest nemen we dit onderwerp serieus. Het is een vast agendapunt tijdens onze adviesgesprekken over bedrijfsrisico’s. Na de bewustwording volgt het nemen van preventiemaatregelen. Een cyberrisico-verzekering kan positief werken voor preventie, afdekken van het financiële risico en herstel van eventuele schade.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze adviseurs: Koen Smit: 023 5112217, Ronald Visscher 023 5112226 of Marc Vermeulen 023 5112216.