side-area-logo

Ouderschapsverlof kan leiden tot een lager pensioen

Willen uw medewerkers meer tijd doorbrengen met hun kinderen? Het is goed om te weten dat ouderschapsverlof niet alleen bij het opnemen ervan, maar wellicht ook op lange termijn financiële gevolgen heeft. Tijdelijk minder werken in de vorm van ouderschapsverlof heeft namelijk meestal ook gevolgen voor de pensioenopbouw.

Ouderschapsverlof en onbetaald verlof winnen steeds meer terrein. Niet gek ook, want tijdelijk minder werken kan ideaal zijn voor de balans tussen werk en privé. Maar het is dus wel zaak om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Wanneer er geen afspraken worden gemaakt over de pensioenregeling in deze verlofperiode, heeft de extra vrije tijd de volgende gevolgen voor de medewerker:

  • Omdat er een parttimepercentage wordt gehanteerd, wordt de inleg van de pensioenpremie lager. Dit leidt direct tot een lager pensioenkapitaal op de pensioenleeftijd. Goed om na te gaan of deze verlaging significant of juist nog heel overzichtelijk is.
  • Bovenstaand principe geldt ook voor het nabestaandenpensioen voor de partner en kinderen van de werknemer. Tenminste, na anderhalf jaar verlof. De eerste 18 maanden blijft de dekking onveranderd.

Wellicht tackelen de afspraken in de CAO in uw branche eventuele problemen. Biedt de CAO geen uitkomst? Wij informeren u graag over de opties voor uw werknemers.

Goed om te weten
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat ouders vanaf augustus 2022 tijdens de eerste negen weken van het ouderschapsverlof recht hebben op een financiële vergoeding. De verlofuitkering omvat de helft van het dagloon van de werknemer tot een maximum van € 219,28. Wat deze maatregel voor de pensioenen van uw medewerkers betekent? Wij informeren u graag!

Recommend
Share
Tagged in