side-area-logo

“Over goed werkgeverschap gesproken: blijf in gesprek over pensioen…”

De laatste jaren is er in ons vak veel te doen over goed werkgeverschap rond de pensioenregeling voor personeel. Natuurlijk getuigt zo’n regeling al van goed werkgeverschap, maar de wetgever vraagt in dat geval meer van u. Want bij elk financieel product hoort ook een zorgplicht. En daar is niet iedereen zich van bewust.

Dit kan voor u gaan knellen wanneer er veranderingen optreden. Uw medewerker gaat samenwonen, gaat trouwen, krijgt kinderen of gaat scheiden. Dat moet u dan meteen aan de pensioenuitvoerder doorgeven, want het heeft invloed op het afgesproken pensioen. Ook in de regeling zelf worden zaken wel eens aangepast. Bijvoorbeeld door veranderende regels. Denk aan een stijgende pensioenleeftijd en de nieuwe mogelijkheid van doorbeleggen tot na de pensioendatum. Allemaal zaken waar u het op gezette tijden met uw mensen over moet hebben.

U raadt ’t al, als ‘goed werkgever’ heeft u er een rol bij: die van pensioenvoorlichter. Daarbij kijkt de overheid nog breder. Die ziet graag dat u ook de relatie met de andere pensioenregelingen van werknemers in kaart brengt. Daarmee gaat het gesprek zelfs richting financiële planning. Hoe pakt u dat aan?

Wij helpen u

Gelukkig komt de financiële wereld u te hulp. In de eerste plaats bedenken adviseurs als Herenvest steeds leukere manieren om medewerkers voor te lichten over hun pensioenregeling. Zo organiseren we al koffiecorners: een interactieve workshop waar medewerkers onder het genot van een latte wegwijs worden in hun persoonlijke pensioenwebsite en pensioenopbouw. Ook organiseren we presentaties en persoonlijke adviesgesprekken. En dankzij onze nieuwe portal Herenvest-online krijgt u als werkgever het complete overzicht. Een extra service, die u gaat helpen om precies in de gaten te houden welke wijzigingen van invloed zijn op het pensioen.

Daarnaast zetten ook pensioenuitvoerders zich in, met moderne tools en nieuwe apps. Want net als bij internetbankieren kunnen mensen bij pensioenen steeds meer zelf doen, met meer mogelijkheden om de pensioenopbouw en beleggingen bij te sturen.

Pensioen in functioneringsgesprek

Tot slot deel ik nog een tip: waarom niet de koppeling leggen met de HR-administratie en het pensioen als een vast onderdeel opnemen in de beoordelingscyclus? Zo komt het onderwerp minimaal twee keer per jaar op de agenda en is de kans groter dat u voldoet aan alle vereisten van goed werkgeverschap. Bovendien zien medewerkers tijdens elk gesprek wat u aan premie bijdraagt, en hoe de pensioenregeling gaat helpen in hun persoonlijke toekomstplanning.

Daarom is het ook zo belangrijk dat wij met u contact houden. Over ontwikkelingen in uw bedrijf en de gevolgen voor pensioen bijvoorbeeld. Tijdens zo’n gesprek nemen we actuele en voor u belangrijke onderwerpen met u door, die anders al snel tussen wal en schip zouden raken. Zo’n gesprek zit bij ons in het servicepakket en levert belangrijke adviezen op om goed werkgeverschap verder vorm te geven.

Modern boeien en binden

Zo gaan wij met pensioenen de nieuwe wereld in. En dat doen we samen met u. Met alle moderne middelen maken we pensioenen boeiend, én krijgt u instrumenten om uw mensen nog beter te laten zien wat pensioen voor ze betekent. Want inzicht, en de zekerheid dat je pensioen goed geregeld is, geeft mensen rust en vermindert stress. En minder stress is minder ziekte. Over goed werkgeverschap gesproken!

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons of maak heel eenvoudig een belafspraak en we bellen u terug!