side-area-logo

Pensioenbeleggen: hou vast aan die stip op de horizon

Snel geld verdienen met een pensioenbelegging? Vergeet het maar! De kans op een goed rendement is het grootst wanneer u kiest voor (pensioen)beleggen voor de lange termijn. Waarom dat is? Koersen worden gekenmerkt door stijgingen en dalingen. Wanneer deze plaatsvinden, is echter onzeker. Daarom is het belangrijk de stip op de horizon vast te houden. Geduld is ook hier een schone zaak.

Beleggingen
Pensioen opbouwen is beleggen voor de lange termijn. Het is onvermijdelijk dat er tijdens die lange periode ook tijden zijn waarin de koersen (sterk) dalen. Historische koersontwikkelingen laten echter zien dat koersdalingen altijd gevolgd worden door koersstijgingen. Een koersverandering op de korte termijn betekent dus niet automatisch een probleem voor de lange termijn. In paniek beleggingen verkopen en alternatieven aankopen, is daarom nooit een goed idee.

Bij beleggingen volgens een lifecycle wordt er risicovol belegd als je jonger bent. Er is dan tijd om dalingen goed te maken als de economie weer aantrekt. Als uw pensioenleeftijd dichterbij komt, wordt er minder risicovol belegd.

Ook de rente is van invloed
Hoe hoog de uitkering is die u krijgt voor uw pensioenkapitaal, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Staat de marktrente laag? Dan heeft u meer kapitaal nodig om een even hoge pensioenuitkering te kunnen kopen. Staat de rente hoog? Dan heeft u minder pensioenkapitaal nodig en krijg u meer pensioen voor het opgebouwde kapitaal.

Lifecycle beleggen zorgt voor meer zekerheid over de hoogte van het te verwachte pensioen, juist als de pensioenleeftijd dichterbij komt. Er wordt dan steeds meer belegd in fondsen die precies tegenovergesteld werken aan de ontwikkeling van de rente. Daalt de rente, dan stijgen de koersen. En stijgt de rente, dan dalen de koersen. Wanneer de rente stijgt en de rendementen in de min gaan, is er dus geen reden tot paniek: er is niet direct sprake van een lagere pensioenuitkering.

Wilt u in gesprek over pensioenbeleggingen voor uw medewerkers? Ons team staat voor u klaar.

Recommend
Share
Tagged in