side-area-logo

Pensioenregeling? Geef altijd nieuwe privésituatie medewerker door…

Werkgevers zijn verplicht om hun pensioenuitvoerder alle informatie te verstrekken die nodig is voor een juiste uitvoering van een pensioenregeling. Houd dit goed in de gaten. Nalatigheid kan vervelende gevolgen hebben.

Communicatie is meestal tweerichtingsverkeer. In het geval van een pensioenregeling zijn er zelfs drie partijen betrokken: de werkgever, de werknemer en de uitvoerder. U als werkgever hebt hier een spilfunctie. De pensioenuitvoerder vraagt u om informatie te verschaffen die een correcte uitvoering van de pensioenregeling mogelijk maakt.

Voorkom een zaak

Dat gaat niet altijd goed, blijkt in de praktijk. Zo weigerde een pensioenverzekeraar onlangs een nabestaandenpensioen uit te keren, omdat de nieuwe partner van de overleden werknemer nooit was aangemeld. De zaak kwam voor de rechter, waar de werkgever aanvoerde dat hij de partnergegevens niet had kunnen weten. De werknemer had hem namelijk nooit over de nieuwe partner ingelicht.

De rechter stelde de werkgever vooralsnog in het gelijk: wat je niet weet, kun je ook niet melden. Of dit oordeel in een eventueel hoger beroep gelijk blijft, is nog niet duidelijk. Wij zeggen: voorkom een discussie, en vraag uw werknemers regelmatig of er zaken in hun privésituatie zijn veranderd die de pensioenuitvoerder moet weten.

Breng alles in kaart

Per pensioenregeling is de noodzakelijke informatie verschillend. Zo zijn er ook pensioenregelingen waar het niet nodig is om door te geven of er een partner is of dat er kinderen worden geboren. Het is daarom van belang om deze noodzakelijke informatie voor de pensioenregeling van uw medewerkers goed in kaart te hebben. En wijs uw medewerkers op het belang dat ze deze informatie met u delen. Herenvest ondersteunt u hier graag bij!

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Werner Klitsie 023 5112202 of Ramona van Leeuwen 023 5112205.

Recommend
Share
Tagged in