side-area-logo

De plannen zijn er: loondoorbetaling bij ziekte aangepast

In het regeerakkoord wordt de verplichting om loon door te betalen aan een zieke werknemer teruggebracht van twee jaar naar één jaar. Tenminste, voor de kleine werkgever. Nog niet duidelijk is hoe de grens wordt vastgesteld. Gaat het om maximaal 25 werknemers of wordt er gerekend met het gemiddelde loon in Nederland (maal 25)?

Rol UWV

Dat klinkt als een positieve ontwikkeling, maar er zijn nog een hoop vragen die beantwoord moeten worden. Zoals: wat wordt de rol van het UWV? Het UWV neemt het tweede jaar de verantwoordelijkheid van de loonbetaling over en ook een aantal re-integratieverplichtingen. Maar welke, dat is nog niet bekend.

Daarnaast heeft het UWV geen goede reputatie rond het daadkrachtig re-integreren. En dat is juist zo ontzettend belangrijk. Voor zowel de werknemer als de werkgever. En die werkgever heeft hier, afhankelijk van de uiteindelijke afspraken, in het tweede jaar minder of zelfs geen invloed meer op.

Veel vragen

En hoe wordt dit tweede jaar gefinancierd? Levert dit daadwerkelijk een financieel voordeel op voor de werkgever? En wat zijn de effecten op de WIA-premies? Hoe gaan de verzekeraars hiermee om? Er blijven nog genoeg vragen over rond deze plannen. Herenvest houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten. Wordt vervolgd…