side-area-logo

Schade door een collega? Als de sfeer maar goed blijft…

Stel, medewerker Caroline veroorzaakt onder werktijd schade aan de bestelwagen van uw bedrijf. Dan claimt u deze schade bij uw verzekeraar. Maar die kan de schade niet verhalen bij de verzekeraar van Caroline. Omdat het om een collega gaat, zegt de wetgever. Deze verhaalactie tussen verzekeraars kan namelijk de goede arbeidsverhoudingen tussen collega’s verstoren.

Tijdelijke krachten worden anders gezien

Maar wat is een collega? Recent deed de Hoge Raad een uitspraak dat uitzendkrachten en zzp’ers niet als collega’s worden gezien. Was Caroline een zzp’er geweest, dan had de schade verhaald kunnen worden op haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij het melden van zo’n schade is het daarom goed om in de gaten te houden of het om een collega gaat, of een zzp’er / uitzendkracht. In dat laatste geval kunnen er mogelijkheden zijn om de schade te verhalen. En succesvol verhalen betekent dat de schadelast geen effect heeft op uw verzekeringspremie.

Nog een voorbeeld: stel er werkt bij u een zzp’er en die gaat wat slordig om met zijn laptop-snoertje. Een collega struikelt erover, breekt zijn been, en is zes weken uit roulatie. De schade voor u als ondernemer is uiteraard niet mis, en wellicht kunt u deze verhalen op uw ziekteverzuimverzekering. In dat geval kan uw ziekteverzuimverzekeraar de schade wel verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de zzp’er. Dat betekent dat u geen schadelast heeft op uw verzuimverzekering en een nadelig effect op uw premie uitblijft.