Het belang van een vaste taxatie

Denkt u regelmatig aan een vaste taxatie van de te verzekeren inventaris, de machines of gebouwen?

Share