side-area-logo

Verzekeren, zo oud als de weg naar Rome?

Er was eens een koning die wetten uitschreef om de goden te behagen. En een van die wetten was wat je wel de allereerste verzekering kon noemen. Koning Hammurabi van het Babylonische rijk bedacht rond 1700 v C een verzekering om handelaren te beschermen tegen de gevolgen van roof. Hammurabi bedacht ook de eerste arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bouwvakkers. Zou hij er ook een kleitabletten aanvraagfomuliertje bij hebben gedaan?

Van Perzië tot Londen

De eerste volksverzekering werd geïntroduceerd in het oude Perzië. Gaf je de koning een gift, dan kon je als onderdaan op bescherming rekenen. Pas tegen het eind van de 14de eeuw zien we serieuze verzekeringen ontstaan. De middeleeuwse gilden konden zich verzekeren tegen brand, diefstal, ziekte en armoede. Ook de handel op zee kon worden verzekerd.

Van gilden tot cyber

Onze moderne verzekeringsbranche ontstond aan het eind van de 16e eeuw. Dat was in Lloyd’s Coffee House in Londen, waar handelaren en assuradeurs elkaar ontmoetten. Gedegen professioneel verzekeren nam een grote vlucht na grote branden in Londen (1662), New York (1835) en Chicago (1871). Sindsdien is verzekeren continu in beweging. Voor elk modern risico is tegenwoordig een goede bijpassende verzekering te krijgen. Neem bijvoorbeeld de cyberrisicoverzekering. Die beschermt tegen allerlei computerrisico’s; van hacking tot uitval van vitale systeem.

Van Herenvest tot ondernemen

Bij Herenvest bewegen we met alle moderne trends mee en vinden we steeds een passende verzekering voor elk nieuw risico. Belangrijk om een adviseur te hebben die goed meedenkt over risico’s in uw bedrijf. Zodat u zich volledig op het ondernemen kunt concentreren!