side-area-logo

OMDAT U WILT
ONDERNEMEN

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

U als ondernemer kunt arbeidsongeschikt worden. Ook een van uw medewerkers kan dat overkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen te ondervangen. 

Voor ondernemers
De overheid zorgt niet voor een uitkering wanneer u als ondernemer arbeidsongeschiktheid mocht raken. U kunt het zich doorgaans niet veroorloven om langdurig te verzuimen door ziekte. Daarmee lijdt uw bedrijf schade en lopen ook uw privé-inkomsten gevaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt u financiële zekerheid voor als u iets overkomt waardoor u niet meer kunt werken.

Voor zakenpartners
Ook is het verstandig om financiële afspraken te maken met uw zakelijk partner, voor het geval een van u arbeidsongeschikt mocht raken. Want ook dan kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering financiële ruimte bieden.

Voor uw medewerkers
Nadat een medewerker twee jaar ziek is geweest, hoeft u als werkgever geen salaris meer te betalen. Hij vraagt dan een WIA-uitkering aan bij het UWV. Deze uitkering is meestal niet toereikend. Vandaar dat een arbeidsvoorwaardenpakket vaak ook een aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kent.

ONTDEK ONZE SPECIALISATIES

Continuïteit

Voorspoed