side-area-logo

OMDAT U WILT
ONDERNEMEN

PENSIOEN

De overheid voorziet met de Algemene Ouderdomswet (AOW) in een basisvoorziening voor de oude dag van alle Nederlanders. Maar aanvullingen daarop zijn noodzakelijk.

Voor u als ondernemer
Als zelfstandig ondernemer bouwt u geen pensioen op. Als u verder niets regelt, ontvangt u alleen AOW vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd.

Er zijn tal van mogelijkheden om uw pensioenvoorziening op te zetten. De uiteenlopende regelingen hebben allemaal als doel een oudedaginkomen voor de ondernemer zeker te stellen. Voor of na de pensioengerechtigde leeftijd. De mate van pensioenzekerheid, de kosten van de pensioenregeling, uw vermogen en de wettelijke en fiscale spelregels spelen een belangrijke rol bij de keuze van een pensioenvoorziening.

Voor uw medewerkers
Hetzelfde geldt voor een collectieve pensioenregeling voor uw medewerkers. Wilt u hen veel financiële zekerheid geven, of juist veel keuzevrijheid? Of kiest u voor uw eigen budgetteerbaarheid?

ONTDEK ONZE SPECIALISATIES

Continuïteit

Voorspoed