side-area-logo

VOOR ONDERNEMERS
DIE WILLEN GROEIEN

ADVIESROUTE BIJ HERENVEST

Zoekt u een gedegen en persoonlijk financieel advies? Of wilt u een vraagstuk bespreken dat uw onderneming of uw medewerkers aangaat? Dit is de adviesroute die u met onze adviseur gaat afleggen.

Layer
Layer
Het stappenplan

– 01

Uw gesprekspartners

Bij Herenvest mag u rekenen op kundig advies. Alle medewerkers (adviseurs en relatiebeheerders) zijn in hun adviesdiscipline gediplomeerd. De kennis van het vakgebied wordt continu geactualiseerd. Onze organisatie voldoet ruim aan de vakbekwaamheidseisen van de Wet Financieel Toezicht.

– 02

Kennismaking en inventarisatie van adviesbehoefte

In een kennismakingsgesprek stellen we samen vast welke adviesbehoefte u heeft. Wij informeren u over onze werkwijze, onze diensten, onze tarieven en algemene voorwaarden. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

– 03

Uw opdracht

Als u gebruik gaat maken van onze dienstverlening, dan geeft u ons daarvoor een opdracht. Het eigenlijke adviestraject start vanaf dat moment.

– 04

Inventarisatie en analyse

Onze activiteiten starten met het verzamelen van relevante informatie en een controle van deze informatie op juistheid en volledigheid. Zo wordt uw en ons inzicht vergroot, kan uw vraagstelling scherp worden geformuleerd en naar concrete, cijfermatige uitgangspunten worden vertaald.

– 05

Adviseren

Wij zetten mogelijke oplossingen voor u op een rij en rapporteren deze helder aan u. U neemt de tijd die nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen. Daarna geeft u aan of u ons advies wenst op te volgen.

– 06

Inkoop en bemiddelen

Ons advies kan betrekking hebben op het afsluiten van een of meerdere verzekeringen. Wij kunnen voor u bemiddelen in het tot stand komen van de gekozen productoplossing.

– 07

Beheer

Wij bekijken regelmatig of het eventueel tot stand gekomen product nog past bij uw (persoonlijke) financiële situatie. Moet het product worden aangepast of is het nog wel noodzakelijk? Ook onderzoeken wij of er een ander product op de markt is gekomen dat beter past bij uw (persoonlijke) financiële situatie.

ONTDEK ONZE SPECIALISATIES

Continuïteit

Voorspoed