side-area-logo

OMDAT U WILT
ONDERNEMEN

VOORSPOED VIA ARBEIDSVOORWAARDEN EN FINANCIËLE PLANNING

Wij zien niets liever dan dat het u voor de wind gaat. U, uw onderneming én uw medewerkers zijn gebaat bij moderne arbeidsvoorwaarden en een goede financiële planning.

Arbeidsvoorwaarden: voorspoed voor uw medewerkers

Goed voor uw medewerkers zijn. Ze laten inzien dat u meer regelt dan alleen een netto maandsalaris. Een goed pakket arbeidsvoorwaarden kan talent aan boord halen én behouden.

Wij adviseren altijd een passende pensioenregeling. Passend bij de onderneming én de wensen van de medewerkers. We informeren proactief over nieuwe ontwikkelingen en wetgeving, zoals de Wet Toekomst Pensioen. Via onze slimme software kiezen wij samen de juiste route voor de onderneming en de medewerkers bij de toepassing van de Wet Toekomst Pensioen.

Ook voor het inkomen van de medewerker bij langdurige ziekte zoeken wij de best passende oplossing voor de onderneming en haar medewerkers.

Layer
Layer
Marlies Hensen
Adviseur Arbeidsvoorwaarden

Herenvest pensioentraining voor de HR manager

Pensioeninformatie, hoe vertel ik het leuk en concreet?

Onze trainingen zijn speciaal ontwikkeld vanuit de ervaring dat het onderwerp “Pensioen” het liefst wordt vermeden. Naast de basiskennis geven wij concrete handvatten hoe jij de medewerkers deze belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde meer kan laten waarderen! Het resultaat is tevreden medewerkers.

Voor jou als HR Manager is er nog een voordeel: goed werkgeverschap wordt praktisch ingevuld! Tijdens de (online) training beklimmen we de pensioenberg. Een flinke klim met een prachtig uitzicht als beloning! Klim mee, beleef een prachtige tocht door het pensioenlandschap.

Layer
Layer
Stef Griffioen
Adviseur Arbeidsvoorwaarden

Herenvest Pensioencommunicatie

Wij verzorgen met veel enthousiasme de communicatie rondom uw pensioenregeling aan uw medewerkers. Dit kan via een presentatie, workshop of persoonlijke gesprekken; zowel online als offline.
Dit doen wij in heldere taal, zo concreet mogelijk en door de medewerkers zelf aan de knoppen te zetten. Onze ervaring is dat het onderwerp “Pensioen” dan gaat leven.

Wij ondersteunen de medewerkers in het maken van persoonlijke keuzes voor hun financiële toekomst.
Daarvoor maken wij gebruik van innovatieve tools zoals PensioenBij. Een speciaal op uw onderneming toegespitste website met informatie over uw arbeidswaarden. Het voordeel van deze werkwijze is dat u als werkgever meteen voldoet aan uw wettelijke verplichtingen tot het informeren van uw medewerkers over uw regelingen.

Layer
Layer
Lennart Nienoord
Adviseur Arbeidsvoorwaarden

Administratie – Herenvest Online

Als werkgever krijgt u te maken met de nodige administratie rondom verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Voor een efficiënte en inzichtelijke administratie van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden maken wij gebruik van de applicatie HerenvestOnline. Een koppeling met het salarispakket maakt de administratie gemakkelijk, efficiënt en verkleint risico’s doordat dubbele invoer tot het verleden behoort.

Financiële planning: voorspoed voor u

Iedereen kan werk maken van een goed vermogen en financiële ruimte. De vermogens- en inkomensplanning van Herenvest stelt u in staat om in te spelen op toekomstige gebeurtenissen en handig gebruik te maken van (fiscale) voordelen.

We brengen uw financiële situatie in kaart en werken vervolgens gericht toe naar uw financiële doelen. Daarbij houden we rekening met tal van financiële risico’s en veranderingen die zich in uw leven of in uw onderneming kunnen voordoen.

Layer
Layer
Cees Kraakman

VOORSPOED SPECIALISATIES

U als ondernemer kunt arbeidsongeschikt worden. Ook een van uw medewerkers kan dat overkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen te ondervangen.

Voor ondernemers

De overheid zorgt niet voor een uitkering wanneer u als ondernemer arbeidsongeschiktheid mocht raken. U kunt het zich doorgaans niet veroorloven om langdurig te verzuimen door ziekte. Daarmee lijdt uw bedrijf schade en lopen ook uw privé-inkomsten gevaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt u financiële zekerheid voor als u iets overkomt waardoor u niet meer kunt werken.

Voor zakenpartners

Ook is het verstandig om financiële afspraken te maken met uw zakelijk partner, voor het geval een van u arbeidsongeschikt mocht raken. Want ook dan kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering financiële ruimte bieden.

Voor uw medewerkers

Nadat een medewerker twee jaar ziek is geweest, hoeft u als werkgever geen salaris meer te betalen. Hij vraagt dan een WIA-uitkering aan bij het UWV. Deze uitkering is meestal niet toereikend. Vandaar dat een arbeidsvoorwaardenpakket vaak ook een aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kent.

Als u of een van uw medewerkers komt te overlijden, zorgt de overheid via de Algemene nabestaandenwet (ANW) soms voor het inkomen van de nabestaanden. Maar vaak ook niet.

Voor ondernemers

Wanneer u als ondernemer komt te overlijden, heeft dit grote financiële gevolgen voor uw nabestaanden en uw onderneming. Het is zaak om deze financiële gevolgen goed in beeld te hebben. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat de financiële gevolgen van overlijden worden opgevangen voor uw levenspartner of gezin.

Voor zakenpartners

Het overlijden van een van de mede-ondernemers kan het voortbestaan van een onderneming in direct gevaar brengen. Om extra zekerheid in te bouwen is het mogelijk voor zakenpartners om een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven af te sluiten: de compagnonsdekking.

Voor uw medewerkers

Omdat de ANW in veel gevallen niet uitkeert, wordt in bijna iedere collectieve pensioenregeling voor medewerkers een partner-, een wezen- en een ANW-hiaatpensioen opgenomen.

De overheid voorziet met de Algemene Ouderdomswet (AOW) in een basisvoorziening voor de oude dag van alle Nederlanders. Maar aanvullingen daarop zijn noodzakelijk.

Voor u als ondernemer

Als zelfstandig ondernemer bouwt u geen pensioen op. Als u verder niets regelt, ontvangt u alleen AOW vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd.

Er zijn tal van mogelijkheden om uw pensioenvoorziening op te zetten. De uiteenlopende regelingen hebben allemaal als doel een oudedaginkomen voor de ondernemer zeker te stellen. Voor of na de pensioengerechtigde leeftijd. De mate van pensioenzekerheid, de kosten van de pensioenregeling, uw vermogen en de wettelijke en fiscale spelregels spelen een belangrijke rol bij de keuze van een pensioenvoorziening.

Voor uw medewerkers

Hetzelfde geldt voor een collectieve pensioenregeling voor uw medewerkers. Wilt u hen veel financiële zekerheid geven, of juist veel keuzevrijheid? Of kiest u voor uw eigen budgetteerbaarheid?

Hopelijk bouwt u als ondernemer met het groeiende succes van uw onderneming ook een financiële buffer op. Zowel zakelijk, als privé. Hoe zorgt u goed voor uw geld?

Een gedegen vermogensplanning houdt rekening met uw situatie en doelstellingen, en zorgt voor de juiste vertaling naar uw beleggingsportefeuille en financieringsoplossingen. Zo voorkomt u onnodige en ongewenste risico’s.

Continuïteit

Behalve voor voorspoed staat Herenvest ook voor continuïteit. Lees meer over nuchter afwegen en beheersen van risico’s.