side-area-logo

OMDAT U WILT
ONDERNEMEN

VOORSPOED VIA FINANCIËLE PLANNING EN ARBEIDSVOORWAARDEN

We zien niets liever dan dat het u voor de wind gaat. U, uw onderneming én uw mensen zijn gebaat bij een goede financiële planning en moderne arbeidsvoorwaarden. Zie hieronder voor een uitgebreide beschrijving.

Financiële planning: voorspoed voor u

Iedereen kan werk maken van een goed vermogen en financiële ruimte. De vermogens- en inkomensplanning van Herenvest stelt u in staat om in te spelen op toekomstige gebeurtenissen en handig gebruik te maken van (fiscale) voordelen.

We brengen uw financiële situatie in kaart en werken vervolgens gericht toe naar uw financiële doelen. Daarbij houden we rekening met tal van financiële risico’s en veranderingen die zich in uw leven of in uw onderneming kunnen voordoen.

Layer
Layer
Cees Kraakman
Financieel planner en partner
Layer
Layer
Marlies Hensen
Adviseur Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden: voorspoed voor uw medewerkers

Goed voor uw mensen zijn. Ze laten inzien dat u meer regelt dan alleen het netto maandsalaris. Een goed pakket arbeidsvoorwaarden kan talent aan boord halen én behouden. Daarbij denken we bij Herenvest niet alleen mee over samenstelling van het pakket, we spannen ons ook in om het aan uw mensen uit te leggen. Bijvoorbeeld via presentaties, workshops, persoonlijke gesprekken en folders.

Via Herenvest krijgt u steeds inzicht in de kosten van het pakket. Bovendien adviseren we regelmatig over nieuwe ontwikkelingen en verzorgen we de administratie bij personeelsmutaties.

VOORSPOED SPECIALISTATIES

U als ondernemer kunt arbeidsongeschikt worden. Ook een van uw medewerkers kan dat overkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen te ondervangen.

Voor ondernemers

De overheid zorgt niet voor een uitkering wanneer u als ondernemer arbeidsongeschiktheid mocht raken. U kunt het zich doorgaans niet veroorloven om langdurig te verzuimen door ziekte. Daarmee lijdt uw bedrijf schade en lopen ook uw privé-inkomsten gevaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt u financiële zekerheid voor als u iets overkomt waardoor u niet meer kunt werken.

Voor zakenpartners

Ook is het verstandig om financiële afspraken te maken met uw zakelijk partner, voor het geval een van u arbeidsongeschikt mocht raken. Want ook dan kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering financiële ruimte bieden.

Voor uw medewerkers

Nadat een medewerker twee jaar ziek is geweest, hoeft u als werkgever geen salaris meer te betalen. Hij vraagt dan een WIA-uitkering aan bij het UWV. Deze uitkering is meestal niet toereikend. Vandaar dat een arbeidsvoorwaardenpakket vaak ook een aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kent.

Als u of een van uw medewerkers komt te overlijden, zorgt de overheid via de Algemene nabestaandenwet (ANW) soms voor het inkomen van de nabestaanden. Maar vaak ook niet.

Voor ondernemers

Wanneer u als ondernemer komt te overlijden, heeft dit grote financiële gevolgen voor uw nabestaanden en uw onderneming. Het is zaak om deze financiële gevolgen goed in beeld te hebben. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat de financiële gevolgen van overlijden worden opgevangen voor uw levenspartner of gezin.

Voor zakenpartners

Het overlijden van een van de mede-ondernemers kan het voortbestaan van een onderneming in direct gevaar brengen. Om extra zekerheid in te bouwen is het mogelijk voor zakenpartners om een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven af te sluiten: de compagnonsdekking.

Voor uw medewerkers

Omdat de ANW in veel gevallen niet uitkeert, wordt in bijna iedere collectieve pensioenregeling voor medewerkers een partner-, een wezen- en een ANW-hiaatpensioen opgenomen.

De overheid voorziet met de Algemene Ouderdomswet (AOW) in een basisvoorziening voor de oude dag van alle Nederlanders. Maar aanvullingen daarop zijn noodzakelijk.

Voor u als ondernemer

Als zelfstandig ondernemer bouwt u geen pensioen op. Als u verder niets regelt, ontvangt u alleen AOW vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd.

Er zijn tal van mogelijkheden om uw pensioenvoorziening op te zetten. De uiteenlopende regelingen hebben allemaal als doel een oudedaginkomen voor de ondernemer zeker te stellen. Voor of na de pensioengerechtigde leeftijd. De mate van pensioenzekerheid, de kosten van de pensioenregeling, uw vermogen en de wettelijke en fiscale spelregels spelen een belangrijke rol bij de keuze van een pensioenvoorziening.

Voor uw medewerkers

Hetzelfde geldt voor een collectieve pensioenregeling voor uw medewerkers. Wilt u hen veel financiële zekerheid geven, of juist veel keuzevrijheid? Of kiest u voor uw eigen budgetteerbaarheid?

Hopelijk bouwt u als ondernemer met het groeiende succes van uw onderneming ook een financiële buffer op. Zowel zakelijk, als privé. Hoe zorgt u goed voor uw geld?

Een gedegen vermogensplanning houdt rekening met uw situatie en doelstellingen, en zorgt voor de juiste vertaling naar uw beleggingsportefeuille en financieringsoplossingen. Zo voorkomt u onnodige en ongewenste risico’s.

Continuïteit

Behalve voor voorspoed staat Herenvest ook voor continuïteit. Lees meer over nuchter afwegen en beheersen van risico’s.