side-area-logo

OMDAT U WILT
ONDERNEMEN

HOE GAAN WE OM MET RISICO’S?

Wie onderneemt loopt natuurlijk allerlei risico’s. Sommige risico’s zijn leuk-spannend, andere zijn serieuze kost waar een specialist goed naar moet kijken. Bij Herenvest doen we dat via onze Risicoscan. Nuchter en gestructureerd. Daarnaast biedt Herenvest ook Risicomanagement, een methode om ontwikkelingen te evalueren en risicobewustzijn te vergroten. Alles voor de continuïteit van uw zaak.

Risicoscan: welke risico’s zijn serieus?

Als ondernemer hebt u een visie en een missie. Heldere doelen en duidelijke keuzes bepalen uw koers. Dagelijks ervaart u kansen en uitdagingen die weleens van grote invloed op de bedrijfsvoering kunnen zijn. Sommige risico’s, bekend of niet, kunnen de continuïteit ernstig in gevaar brengen. Daarom is het goed om gestructureerd door alle risico’s heen te lopen.

De risicomanager van Herenvest inventariseert ze samen met u. Na deze risicoscan krijgt u advies over preventieve maatregelen. Welke acties moet u nemen? Welke risico’s kunt u verzekeren of misschien wel zelf dragen? Vergeleken met een doorsnee verzekeringsportefeuille levert dit scherpere premies op en betere voorwaarden.

Layer
Layer

Marc Vermeulen
Adviseur Bedrijfsrisico’s en partner

023 5112216
marcvermeulen@herenvest.nl

Layer
Layer

Ronald Visscher
Adviseur Bedrijfsrisico’s

023 5112226
ronaldvisscher@herenvest.nl

Risicomanagement: grip op de zaak

Risico’s zoveel mogelijk beheersen. Dat is de sleutel tot continuïteit in elk bedrijf. En omdat uw wereld natuurlijk voortdurend verandert, is het belangrijk om op gezette tijden ook de risico’s te evalueren. Werken aan continuïteit is daarom een continu proces. Risicomanagement van Herenvest helpt daarbij en zorgt voor een bedrijfscultuur met een groter risicobewustzijn.

Het is onze ervaring dat bedrijven die actief zijn met risicomanagement, meer rendement behalen. De risicomanager van Herenvest maakt het risicomanagementproces bij u inzichtelijk en voert waar nodig de regie.

CONTINUÏTEIT SPECIALISATIES

Aansprakelijkheid verzekeren. Dat dekt de financiële gevolgen af van schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Bijvoorbeeld door uw relaties, leveranciers of medewerkers.

Naast een algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn er ook verzekeringen die dekking bieden voor bepaalde aansprakelijkheidsgebieden, zoals:

– Vervoerdersaansprakelijkheid
– Productaansprakelijkheid
– Milieuaansprakelijkheid
– Beroepsaansprakelijkheid

Uw eigen bedrijfspand vertegenwoordigt een enorme waarde voor uw onderneming. Bij bijvoorbeeld brand of storm gaat daarvan veel verloren. Het voortbestaan van uw onderneming kan daardoor in gevaar komen.

Een up-to-date preventieplan en een bedrijfsschadeverzekering zijn prima instrumenten om de continuïteit van uw bedrijfsvoering zoveel mogelijk te garanderen.

Vooral voor ondernemingen die afhankelijk zijn van het productieproces, is het belangrijk maatregelen te treffen om dat proces te beschermen.

Beperkt de financiële risico’s van schadegebeurtenissen als brand, ontploffing, inbraak of waterschade.

Als de bedrijfsschade gepaard gaat met vermindering of stagnatie van de productie, dekt deze verzekering de financiële gevolgen af. Dat is geen overbodige luxe: uit onderzoek blijkt dat de helft van de bedrijven die met een grote brand geconfronteerd wordt, failliet gaat doordat er geen bedrijfsschadeverzekering is afgesloten.

Nederland is voor hackers een zeer interessant land om aan te vallen. Nergens anders liggen de internetvoorzieningen op een zo hoog niveau.

Inbraak op ICT-systemen en verlies van bedrijfsgegevens: data-inbraak vormt een fors financieel risico voor alle bedrijven. Liefst 98 procent van de ondernemers krijgt ermee te maken.

De Cyber Verzekering verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevens diefstal en cyber-aanvallen.

Ondervangt de financiële schade door brand of diefstal.

Onder de dekking valt zo ongeveer alles wat binnen de onderneming kan worden verplaatst. Alles wat vast zit geschroefd, valt onder de bedrijfsgebouwenverzekering.

Ziekteverzuim vormt een groot financieel risico voor werkgevers. Valt een medewerker langdurig uit, dan kunnen de kosten flink oplopen.

U kunt de doorbetalingsverplichting uiteraard gewoon uit de lopende middelen van uw bedrijfsvoering financieren. Maar het is ook mogelijk een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Hiermee kunt u de financiële gevolgen van verzuim volledig in de hand houden. Bovendien biedt dit dekking voor indirecte loonschade: vervanging, opleiding, re-integratie en ziektebegeleiding.

Al uw verzekeringen onder één dak.

Herenvest regelt al uw privé-verzekeringen en beheert deze voor u zonder dat u er omkijken naar heeft. Eén telefoontje, en wij zorgen ervoor dat u direct verzekerd bent. Van Auto tot Ziektekosten.

Zakelijke overeenkomsten kunnen door verschil van inzicht uitlopen op een juridisch geschil. Voorkom dat de kosten van zo’n conflict te hoog oplopen.

De verzekeraar biedt dekking in natura. U ontvangt rechtshulp van juridische specialisten. Indien nodig wordt er geprocedeerd.

In het verkeer lopen u, uw medewerkers en uw goederen risico’s. Uw bedrijf kan flinke schade oplopen, zowel materieel als immaterieel.

Een transportverzekering is aan te bevelen voor ondernemingen die regelmatig of incidenteel goederen (laten) vervoeren. Gaat het om een eenmalige verzending dan kan deze apart worden verzekerd. Vervoert u regelmatig goederen met eigen vervoer, dan kunt u voor een eigenvervoerverzekering kiezen.

Ondernemingen met een of meer bedrijfsauto’s zijn verplicht in ieder geval het Wettelijke Aansprakelijkheidsrisico af te dekken. Aanvullende dekkingen zijn uiteraard mogelijk. Een collectief contract waarin meerdere bedrijfsauto’s zijn ondergebracht leidt tot lagere premies.

Met een transportverzekering kunnen ook risico’s van beschadiging, verlies of diefstal uit bedrijfsauto’s worden verzekerd.

Voorspoed

Behalve voor continuïteit staat Herenvest ook voor voorspoed. Lees meer over financiële planning en arbeidsvoorwaarden.