side-area-logo

De WBTR steekt een stokje voor vriendjespolitiek en andere onfrisse zaken

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen -WBTR- wordt 1 juli aanstaande van kracht en is in het leven geroepen om bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen te verbeteren. In deze wet staan afspraken over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid die wanbestuur, zelfverrijking en andere ongewenste situaties helpen voorkomen.   

In het (recente) verleden is nogal eens wat misgegaan op het gebied van bestuur en toezicht. Denk aan vriendjespolitiek of een greep uit de verenigingskas. Voor de overheid dé reden om de wetgeving onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren. De WBTR is het resultaat. Met deze wet zijn zowel woningcorporaties als plaatselijke sportverenigingen verplicht zich te houden aan de inhoud van de nieuwe wetgeving.

Verplichtingen en aansprakelijkheid
In de nieuwe wet staat dat bestuursleden en toezichthouders de plicht hebben het belang van de stichting dan wel vereniging voorop te stellen. Super logisch zou u denken, maar dat ligt op dit moment dus niet bij wet vast. Wordt er niet in het belang van de organisatie gehandeld? Dan kunnen genoemde bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk worden gesteld. Soms zelfs hoofdelijk.

Na 1 juli zijn bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen ook wettelijk aansprakelijk bij faillissementen. Let op: het bewijsvermoeden -een regeling die aan bepaalde handelingen een bepaald vermoeden of gevolg verbindt- geldt niet voor informele organisaties. Reden voor verenigingen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om de risico’s voor alle bestuurders van de vereniging af te dekken zodat er in privé geen risico’s gelopen worden.

Heeft u vragen over de WBTR? Het team van Herenvest staat voor u klaar!

Recommend
Share
Tagged in