side-area-logo

Laat elektrische installaties inspecteren door een erkend bedrijf

Als werkgever en gebouweigenaar / huurder moet u technische installaties periodiek laten inspecteren. Dat is niet alleen een eis die brandverzekeraars stellen, u voldoet er ook mee aan uw zorgplicht voor werknemers en bezoekers.

Mocht er ooit een ongeval door een defecte installatie ontstaan, dan is het een prettig idee dat u kunt aantonen dat u de zorgplicht bent nagekomen. Een periodieke inspectie is daarvoor een voorwaarde. Tegelijkertijd werkt u hiermee natuurlijk ook aan een grotere bedrijfszekerheid en voorkoming van brandschade.

Inspectie is dus erg belangrijk, maar waar te beginnen? De inspectie-eisen worden om de zoveel tijd weer bijgesteld door de ontwikkeling van de techniek. Bekend is al de NEN3140. Sinds januari 2018 is daar de NTA-8220 bijgekomen. Deze nieuwe controlemethodiek kwam tot stand door een samenwerking het Verbond van Verzekeraars, UNETO-VNI en iKeur.

Verder kijkend vliegen de afkortingen je om de oren: NEN3140, NTA-8220, SCOPE 8, SCOPE 9, SCOPE 10. Weet u aan welke norm uw elektrische installatie moeten voldoen? Ons advies: kijk dit na in de clausules van uw brandverzekering en voorkom discussie bij een schade.

Meer informatie hierover? Neem contact op met Marc Vermeulen 023 5112216, Ronald Visscher 023 5112226 of Koen Smit 023 5112217.