side-area-logo

Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden en heeft drie doelen: een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, een sneller stijgend aanvullend pensioen en een pensioenstelsel dat rekening houdt met mensen die -anders dan vroeger- zo nu en dan van werkgever wisselen. De transitie naar het nieuwe stelsel gebeurt niet van vandaag op morgen. Hier is tijd voor nodig. Wij houden je de komende tijd op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen.

Beter pensioenperspectief voor iedereen
De vijf Herenvest pensioenadviseurs zijn dagelijks bezig met het updaten van onze adviezen aan klanten. Dat doen we uiteraard op maat. Er zijn echter ook veranderingen die voor iedereen gelden:

  • Vanaf 1 januari aanstaande moeten alle 18-, 19- en 20-jarigen worden aangemeld bij het pensioenfonds. Heb je een koppeling tussen HerenvestOnline en jouw salarispakket? Dan gebeurt dit automatisch.
  • Voor pensioenen die niet vanuit een cao verplicht zijn, geldt dat medewerkers de vrijheid hebben om zelf hun premie te beleggen. Dit doen ze via een beleggingsprofiel binnen de pensioenregeling van de werkgever. Als werkgever neem jij de eerste stap door een beleggingsprofiel te kiezen. Wij staan klaar om je te begeleiden bij het in kaart brengen van dit profiel.

Wist je dat

  • effectieve pensioencommunicatie medewerkers op dit thema activeert en tot betere keuzes leidt? We helpen je graag!
  • wij voor al onze relaties een speciale pensioenwebsite beschikbaar stellen?
  • we voor pensioenen die vanuit een cao verplicht zijn mailings en webinars verzorgen?
  • er heel veel informatie beschikbaar wordt gesteld op werkenaanonspensioen.nl?
  • je via onze Quickscan een snelle analyse met actiepunten realiseert?

Kijk ook op onze website of op ons Youtubekantaal naar de uitleg over de nieuwe regels.

Recommend
Share
Tagged in