side-area-logo

Zonnepanelen en schade

In Nederland neemt de aanschaf van zonnepanelen en daarmee ook de kans op schade toe. Bij een brand van een opstal met zonnepanelen kunnen de duizenden zonnepaneeldeeltjes zich door de rook en de wind in de wijde omtrek verspreiden. Ligt er in de buurt een boerderij met grazende dieren, een veld waarop groente verbouwd wordt of een school? Dan kunnen de saneringskosten en een eventueel inkomensverlies tot enorme schade leiden. Een heel groot percentage van de branden ontstaat door onjuist geïnstalleerde zonnepanelen. Cross matching (verbinding tussen verschillende merken connectoren) is vaak de boosdoener.

Wie is er verantwoordelijk voor deze schade ?
De benadeelde kan zijn schade niet standaard op de vervuiler verhalen. In de wet is hiervoor niets geregeld. De overheid zal niet optreden en de vervuiler wordt niet aangesproken. Alleen bij aantoonbare opzet is een aansprakelijkstelling succesvol.

Is deze schade te verzekeren ?
De meeste opstalverzekeringen hebben tot 10% van de verzekerde som van het gebouw voor opruimingskosten (op eigen terrein!) meeverzekerd. Deze verzekerde som is vaak niet voldoende en opruimingskosten en zaakschade op aangrenzende terreinen is meestal uitgesloten. Er kan, indien er zonnepanelen op het dak liggen, een extra aanvullend bedrag aan opruimingskosten meeverzekerd worden .

Voor bedrijven is een milieuschadeverzekering (MSV) met een aanvullende dekking voor schade door zonnepaneeldeeltjes en dekking tbv andere locaties het beste advies. Deze verzekering dekt kosten als je milieuschade veroorzaakt op jouw locatie of bij een ander.

Tips
Laat zonnepanelen plaatsen door een erkend bedrijf. Een Scope 12-keuring is vaak een vereiste. Hiermee kan worden aangetoond dat de panelen op een juiste manier geplaatst en aangesloten zijn. Controleer in ieder geval altijd in de polisvoorwaarden van jouw verzekering of de opruimingskosten op jouw terrein wel voldoende gedekt zijn.

Twijfel je, overleg dan met ons.

Recommend
Share
Tagged in