side-area-logo

Check uw dak op asbest voor het te laat is

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Vooruitlopend daarop hebben veel verzekeraars al besloten om dekking voor daken met asbest in de brand- en opstalverzekering stapsgewijs te verminderen. Wat de effecten op de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn, is nog niet helder. De verzekeraars beraden hier zich nog op. Zie ook dit artikel over de gevolgen van brand in asbestplaten.

Wat kunt u doen?

Wij adviseren om nu al maatregelen te nemen en de daken van uw bedrijfspanden te laten controleren op asbest. Overigens geldt dit ook voor daken van particulieren. Laat een dak met asbest tijdig saneren, om problemen later te voorkomen.