side-area-logo

Het is eenzaam aan de top

Vallen van hoogte staat als het gaat om arbeidsongevallen nog steeds met stip op één. Een podiumplaats waar niemand op zit te wachten. Maar hoe te handelen bij werken die niet vanaf een steiger kunnen worden uitgevoerd of waar een hekwerk geen uitkomst biedt?

Personen hijsen onder strikte voorwaarden
Het uitgangspunt van werken op hoogte is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn. Deze arbeidsmiddelen staan in artikel 7.18 van het Arbobesluit. Als dat niet mogelijk is, mogen er bij uitzondering hijswerktuigen ingezet worden die in basis niet bestemd zijn voor hijsen of heffen, denk aan een werkbak op werkplatform. Echter, dit mag vanwege de ontbrekende veiligheidsvoorzieningen voor personenvervoer alleen onder strikte voorwaarden. Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden (tot vier uur). Deze regels zijn vanaf 1 juli jl. flink aangescherpt.

De nieuwe regels
Artikel 7.23d in het Arbobesluit stelt dat werkgevers verplicht zijn het gebruik van werkbakken of -platforms door een gecertificeerde veiligheidskundige vast te laten legen in een werkplan. Daarnaast moet de noodzaaktoets zorgen voor het reguleren van het gebruik. Extra maatregel nummer drie verplicht de werkgever de betrokken personen bij de inzet van een werkbak of -platform (op hoogte én op de grond) te voorzien van doeltreffende communicatiemiddelen. Last but not least geldt er een verplichting tot het treffen van evacuatievoorzieningen. Met deze maatregelen ambieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ongewenste eerste plaats op de bedrijfsongevalladder te verlaten.

Herenvest monitort deze en andere wetswijzigingen en staat hierover voortdurend in contact met haar relaties. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij staan voor u klaar. Neem gerust contact met ons op!

Bronnen:
arboportaal.nl
officielebekendmakingen.nl

Recommend
Share
Tagged in